Anledning #640 att älska Håkan Hellström

Tvärflöjt!

Älskar det instrumentet.

Kunde gott nyttjas oftare!