Tecken på att man blivit gubbe

  • Irriterar sig automatiskt på ungdomar när man passerar dem på byn
  • Hytter ilsket åt bilister som inte kan uppföra sig i trafiken
  • Uppskattar att korrespondera via e-post
  • Lyssnar på funk