Startskott

En värld i tumult. Ett klimat som blir allt varmare. Tyranner sätter nationer i brand. Människor träter, svälter och flyr över dödliga vatten. Ingen vet längre vad som är sanning och vad som är lögn.

Låt oss få slippa leva i en spännande epok.

En miljard människor har räddats från svält. Ingen behöver längre få smittkoppor. En städare idag har högre levnadsstandard än en medeltida kung. Robotar kan hjälpa oss med alla möjliga sysslor – desarmera bomber, bistå vid operationer, rensa ogräs och utforska främmande planeter. En hälsning når andra sidan jordklotet på bråkdelen av en sekund. Världens största uppslagsverk är tillgängligt för alla och ryms i din ficka.

May you live in interesting times.